top of page

Gyerekek pszichológiai ellátása

Játékos tevékenységek révén a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy jobban értsék érzelmi szükségleteiket, viselkedésüket.

Gyakorló gyermekpszichológusként a legfontosabb számomra mindig a gyermek érdekének figyelembe vétele, támogatása, melyet egy felelősségteljes, de ugyanakkor lehetőségekkel teli munkának tekintek. A fejlődés, a spontán érés révén, a gyerekek folyamatos változást élnek meg. Ezek a változások a szülők támogatása által válnak zökkenőmentessé. Előfordul azonban, hogy a szülői erőforrásokkal, a család működésével, vagy épp a gyerek által jelzett „tünetekkel” (impulzivitás, szobatisztasági gondok, félelmek, furcsa szokások, stb.) kapcsolatban kérdések merülnek fel. Ilyenkor, a gyerekpszichológus révén, válaszokat, új szempontokat érthetünk meg saját- vagy gyermekünk viselkedéséből.

A gyerekek a játéktevékenységeik révén fejezik ki belső élményvilágukat.  Ezek a tevékenységek fejlesztenek és megerősítenek egyszerre, de mindehhez elengedhetetlen egy családközpontú és interdiszciplináris együttműködés is, hiszen a gyermek pszichés egyensúlyának a kulcsa mindig a szülőkkel és a velük kapcsolatban álló egyéb szakemberekkel folytatott hatékony egységben rejlik. 

A különböző gyermeki kifejezőeszközök (játék, báb, rajz, mese), szülőkonzultációval kísérve, segíthetik a családban az új megoldások megtalálását. Munkámat arra a szemléletre alapozom, mely szerint a szülő a legjobb ismerője saját gyerekének. Ha a szülő képessé tud válni arra, hogy felfedezze önmagában, hogy birtokában van azoknak a képességeknek, amelyek segítenek a gyerekeik viselkedésének szenzitív szabályozásában, máris változásra tehetnek szert közösen.

Egy alkalom díja: 12.000 Ft.

(Időtartam: 50 perc)

Szolgáltatások: Gyerekek

Szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció

Segít megérteni és változtatni azon kisgyermekes családoknak, akik tehetetlennek érzik magukat az olyan nehézségekkel szemben, mint az alvási, etetési, megnyugtathatatlan sírás, szobatisztasági vagy önszabályozási problémák.

Az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció egy olyan módszer, melyben a szülő vagy szülők és a baba együtt vannak jelen a konzultációkon. Változtatási lehetőséget kíván nyújtani azon kisgyerekes családoknak, akik tehetetlennek érzik magukat az olyan nehézségekkel szemben, mint az alvási, etetési, megnyugtathatatlan sírás, szobatisztasági vagy önszabályozási problémák. 

Egy 8-12 alkalmas konzultáció elegendő ahhoz, hogy átbeszéljük a szülői szerepeket, az ezzel kapcsolatos korábbi elgondolásokat, a kisgyermek viselkedésének mélyebb okát, magyarázatát. Célom a szülőt képessé tenni arra, hogy a gyerekével való kapcsolatában önmagát és egymást is segíteni tudja, hogy felfedezzék önmagukban, hogy birtokában vannak azon eszközöknek, amelyek segítenek a baba megnyugtatásában, szabályozásában.

 

Egy alkalom díja: 15.000 Ft

(Időtartam: 90 perc)

Szolgáltatások: Szülő-csecsemő

Kamaszoknak, diákoknak

A kamaszok pszichológiai ellátása, a sikeres személyiségfejlődés érdekében nyújt megküzdési lehetőséget, az identitás alakulás idején, hiszen a gyermekkorból a felnőttkorba való átmenet sokszor küzdelmes időszakát élik meg, mely változások érintik a kapcsolataikat is.

A kamaszok a konzultáció keretében lehetőséget kapnak arra, hogy nyugodtan és őszintén végig gondolják és kibeszéljék a kialakult nehézségeiket, kérdéseiket, tudván, hogy egy kívülálló értékítéletek és tanács osztogatások nélkül meghallgatja őket. Sokszor már ez segít abban, hogy szorongásuk, bizonytalanságuk csökkenjen az olyan problémákkal kapcsolatban, mint a szülők válása miatti őrlődés, a beilleszkedési/barátkozási nehézségek, az iskolai teljesítmény problémák, stb. 
 

Egy alkalom díja: 12.000 Ft.

(Időtartam: 50 perc)

Szolgáltatások: Kamasz

Szülőkonzultáció

Szülői kompetenciák megerősítését, új szülői megoldások kialakítását szolgálja a különböző gyermeki viselkedésekre való reagálásban.

Gyermeknevelésről sokat lehet ma már olvasni a magazinokban, közösségi oldalakon, de a bőség zavarában sokszor nehéz kialakítani azokat a megoldásokat, melyek akár a sajátjaink is lehetnének. Minden szülő a legjobb ismerője saját gyermekének, szülőségében pedig a legjobb szándék vezérli, mégis sokszor kerülünk szembe kihívásokkal, tanácstalansággal. Meggyőződésem, hogy minden szülő szeretné a legjobbat adni gyermekének. A szülő konzultációk célja, megerősíteni a szülőket, hogy kompetensnek érezzék magukat és megtalálják saját megoldásaik és eszközeik között a legörömtelibb utat a gyermekükhöz.

Első alkalom díja: 12.000 Ft.

(Időtartam: 50 perc)

Szolgáltatások: Szülkonzultáció

Krízisintervenció

A krízisintervenció, mint egy beavatkozási forma, abban segít, hogy az aktuális nehézségeink az erőforrásaink történetének kontextusában legyenek láthatóak.

Minden egyénnek megvan a maga sajátos fejlődési útja. Azonban előfordulhatnak olyan váratlan, jelentős életesemények, akcidentális krízisek  (bullying, haláleset, baleset, krónikus betegség, válás, munkahely elvesztése, stb.), melyek negatív hatással lehetnek az éppen aktuális életfeladataink megoldására. Az egyéni fejlődési mérföldkövek áttekintése - az erősségek és az alkalmazkodási képességek elismerésével - segíti a stabilizációt, a krízis reakcióból való kilépés folyamatának megindulását, az önregulációs képesség visszanyerését, a hatékonyan működő korábbi képességek újjászerveződését.

Díja: 12.000 Ft.

(Időtartam: 50 perc)

Szolgáltatások: Krízisintervenció

Családterápia

A családi helyzetek megértése, kezelése révén, a családtagok közötti minőségi kapcsolódások erősítésére kerül sor.

Azt tapasztalom, hogy hol a szülők kérnek saját maguk számára egyéni segítséget, hol a gyerekeiknek kérnek egyéni pszichológiai megtámogatást, holott nagyon sok esetben hatékonyabb lenne a közös szülő-gyerek kapcsolat erősítése, a közös erőforrások megtalálása. 

Munkámat arra a szemléletre alapozom, mely szerint a szülő a legjobb ismerője saját gyerekének, ha ő képessé tud válni arra, hogy felfedezze önmagában, hogy birtokában van azoknak a képességeknek, amelyek segítenek a gyerekeik viselkedésének szenzitív szabályozásában, máris változásra tehetnek szert közösen. A családon belüli kapcsolati és kommunikációs minták gyakran eredményeznek a családtagok között együttműködési nehézségeket, tehetetlenség érzést a gyermek viselkedésével kapcsolatban. De minden családban megvan a képesség arra, hogy kiegyensúlyozottan működjön, ennek megtalálásában és építésében tud segíteni a családterápia. A családterápia keretében (10-15 alkalom), a teljes, egy háztartásban együtt élő családdal dolgozunk. A családi kapcsolatrendszer megtámogatásával igyekszünk kiigazítani a családon belüli elakadásokat, kommunikációs mintákat. 

Díja: 15.000 Ft.

(Időtartam: 90 perc)

Szolgáltatások: Családterápia

Párkapcsolati tanácsadás, párterápia

A párterápia célja, hogy a felek képessé váljanak a köztük lévő potenciális megoldási lehetőségeket felismerni, hatékonyabbá tenni, ezáltal kapcsolatuk új, erősebb és biztosabb alapokra helyeződik.

A párkapcsolatokban megjelenő mélypontoknak, kríziseknek számtalan oka lehet (egzisztenciális változások, a gyerekek jelenléte és élethelyzete, a felekben megjelenő változások szokatlansága, stb.). Ha mindkét félben megvan a kellő motiváció a problémák orvoslására, de nem tudják, miként kezdjenek hozzá, vagy már több sikertelen próbálkozáson vannak túl, javasolt a párterápia.  A közös munka és az elérendő közös cél legtöbbször közelebb hozza egymáshoz a párokat, segíti, hogy közösen legyenek úrrá az adott problémán, építi az egymás pozitív megerősítésén alapuló kommunikációt.


Díja: 15.000 Ft.
(Időtartam: 90 perc)

Párkapcsolati tanácsadás, párterápia
bottom of page